• Gratis levering til butik
 • Byt i alle vores butikker
 • Levering indenfor 1-3 hverdage

 Find butik og åbningstider

MENU

Persondatapolitik & cookies

1.    Indledning

Denne politik beskriver, hvordan vi anvender og beskytter persondata, og skal sikre, at medarbejderne har kendskab til de regler, der gælder for brug af de persondata, som de har adgang til som led i deres arbejde. Denne politik supplerer vores andre politikker.

Formålet med denne privatlivspolitik er, at du som privatkunde (herefter kaldt ”kunde”) bliver informeret om, hvordan Bahne Sørensen A/S (herefter kaldet ”bahne”) håndterer dine personoplysninger. Privatlivspolitikken beskriver også dine rettigheder i forhold til Bahne, og hvordan du kan udøve dine rettigheder.

2.    Hvem er dataansvarlig?

Bahne Sørensen A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, der indsamles som kontaktpersoner hos Kunder og Potentielle Kunder.

Herunder finder du kontaktoplysninger:

Bahne Sørensen A/S
CVR 10166896
Telefon 38405001
Mail: [email protected]

 

3.    Typer af personoplysninger som behandles

3.1 Kunder i fysisk butik

Fornavn, Efternavn, Adresse, Postnummer, By, Telefonnummer, Kundenummer

3.2 Kunder på bahne.dk

Fornavn, Mellemnavn, Efternavn, Adresse, Postnummer, By, Telefonnummer

3.3. Kunder tilmeldt nyhedsbreve, konkurrencer etc.

Fornavn, Efternavn, Adresse, Postnummer, By, Telefonnummer, Fødselsdag, ,Interesser (bolig, mode, interiør), Kundenummer

Behandlingen er ovenstående personoplysninger er nødvendig, for at Bahne Sørensen A/S kan opfylde aftalen med Kunden. Oplysningerne indsamles fra kunden og/eller den som repræsenterer kunden. Bahne Sørensen A/S opbevarer også Kundernes købshistorik, dvs. oplysninger om købte produkter, antal, dato og pris.

4.    Formål, Retsgrundlag og opbevaringsperiode

Formålet med behandling af persondata kan være mangeartede, men følgende eksempler er de mest gængse. Hvis vi undtagelsesvist skal behandle persondata til formål, der er uforenelige med nedenstående, vil du blive orienteret herom. Tilsvarende gælder, såfremt vi indsamler eller behandler persondata fra andre end dig. Eksempler på formål:  gennemførelse af ordrer, opfyldelse af reklamations- og garantiforpligtelser, opfølgning på salg, kommunikation i forbindelse med din ordre eller andre forespørgsler til os, sikring af brugervenlighed og sikkerhed, mulighed for at deltage i kundeundersøgelser, konkurrencer, lodtrækninger, m.m. via digitale løsninger.

Vi noterer de oplysninger, du selv giver os i forbindelse med et fysisk besøg eller et besøg på bahne.dk.

Eksempler på data, som du aktivt afgiver, er som oftest almindelige personoplysninger og omfatter navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse m.v. og stammer oftest fra:

- Oplysninger du deler med os via sociale medier

- Oplysninger sendt på e-mail

- Oplysninger vi modtager fra dig i forbindelse med gennemførelse af ordre

- Oplysninger du deler med os, når du deltager i undersøgelser, events og konkurrencer.

Listen er ikke udtømmende.

Vi har en række digitale løsninger baseret på forskellige teknologier med det formål at sikre brugervenlighed og sikkerhed. Disse teknologier kan automatisk opsamle data for at kunne tilbyde den bedst mulige løsning, enten direkte af os eller af en tredjepart på vegne af os. Analyse af klikstrøms data og cookies er eksempler på dette. Det gælder eksempelvis vores kontaktfunktion på websiden. Alle besøg til en digital løsning medfører, at der sendes oplysninger fra den browser, du benytter, til en server. Det er via analyse af disse data, at vi optimerer de digitale løsninger. Data opsamles via tredjepart på vegne af os. Der kan opsamles data om din browser for at administrere vores system og foretage interne, marketingsrelaterede analyser baseret på din adfærd. Eksempler på data, der opsamles og analyseres: - dato og tidspunkt for besøg - de sider, der besøges i løsningen - IP-adressen, du benytter - IP-adressens geografiske placering - oplysninger om den anvendte browser og computer (type, version, operativsystem m.m.) - URL fra henvisningssted (siden, hvorfra den besøgende er kommet til vores løsning). Vi er dataansvarlige for det indsamlede data, og de indsamlede data bliver ikke videregivet, medmindre der foreligger et samtykke eller der er tale om en retsligt krav.

Persondata behandles hovedsagelig med hjemmel i art. 6.1.b, idet behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af kontrakts retlige forpligtelser mellem os.

Visse oplysninger behandles i videst muligt omfang på baggrund af et samtykke.

4.1.1 Kunder i fysisk butik

4.1.1.2 Salg til kontantkunder

Ved almindelig salg til kontantkunder behandles der ikke personoplysninger.

4.1.1.3 Salg til kreditkunder / evt. levering

Navn og kontaktoplysninger behandles for at Bahne kan gennemføre salget, levere varen til kunden og i øvrigt administrere kundens bestillinger og servicere Kunden efter købet samt for i øvrigt at kunne udøve sine rettigheder og opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen med Kunden. Behandlingen foretages med en interesse afvejning som retsgrundlag, idet Bahne Sørensen A/S har en legitim interesse i at kunne opfylde aftalen med Kunden og give Kunden god service.

Ovenstående oplysninger opbevares så længe det er nødvendigt til ovennævnte formål også med tanke for, at kreditkunden ønsker at handle igen.  

4.1.1.4 Salg til forudbestilling / evt. levering

Navn og kontaktoplysninger behandles for at Bahne kan gennemføre salget, levere varen til kunden og i øvrigt administrere kundens bestillinger og servicere Kunden efter købet samt for i øvrigt at kunne udøve sine rettigheder og opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen med Kunden. Behandlingen foretages med en interesse afvejning som retsgrundlag, idet Bahne Sørensen A/S har en legitim interesse i at kunne opfylde aftalen med Kunden og give Kunden god service.

Ovenstående oplysninger opbevares så længe det er nødvendigt til ovennævnte formål.

4.1.1.5 Håndtering af reklamationer

Navn og kontaktoplysninger behandles for at Bahne kan håndtere reklamationen og i øvrigt administrere og servicere Kunden efter afgivelse af reklamation samt for i øvrigt at kunne udøve sine rettigheder og opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen med Kunden. Behandlingen foretages med en interesse afvejning som retsgrundlag, idet Bahne Sørensen A/S har en legitim interesse i at kunne opfylde aftalen med Kunden og give Kunden god service.

Ovenstående oplysninger opbevares så længe det er nødvendigt til ovennævnte formål.

4.1.1.6 Returnering

Navn og kontaktoplysninger behandles for at Bahne kan føre kontrol af rigtigheden.

Behandlingen foretages med en interesse afvejning som retsgrundlag, idet Bahne Sørensen A/S har en legitim interesse i at kunne sikre sig at returneringen håndteres korrekt. 

4.1.2 Kunder på bahne.dk

4.1.2.1 Cookies

Ved besøg bahne.dk kan vi placere Cookies. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies.  Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies. Samtidig bliver du bedt om at afgive dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes dog uden dit samtykke.

4.1.2.2 Salg til kontantkunder

Navn og kontaktoplysninger behandles for at Bahne kan gennemføre salget, levere varen til kunden og i øvrigt administrere kundens bestillinger og servicere Kunden efter købet samt for i øvrigt at kunne udøve sine rettigheder og opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen med Kunden. Behandlingen foretages med en interesse afvejning som retsgrundlag, idet Bahne Sørensen A/S har en legitim interesse i at kunne opfylde aftalen med Kunden og give Kunden god service.

Ovenstående oplysninger opbevares så længe det er nødvendigt til ovennævnte formål.

4.1.2.3 Salg til forudbestilling

Navn og kontaktoplysninger behandles for at Bahne kan gennemføre salget, levere varen til kunden og i øvrigt administrere kundens bestillinger og servicere Kunden efter købet samt for i øvrigt at kunne udøve sine rettigheder og opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen med Kunden. Behandlingen foretages med en interesse afvejning som retsgrundlag, idet Bahne Sørensen A/S har en legitim interesse i at kunne opfylde aftalen med Kunden og give Kunden god service.

Ovenstående oplysninger opbevares så længe det er nødvendigt til ovennævnte formål.

4.1.3 Kunder tilmeldt nyhedsbreve, konkurrencer etc.

Personoplysninger behandles på baggrund af et samtykke.

4.1.4 Øvrigt

Bahne Sørensen A/S kan uanset ovenstående behandle dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at opfylde en retlig forpligtelse, som ifølge gældende lov kræver behandling, eller for at Bahne Sørensen A/S kan fastslå et retskrav, gøre et retskrav gældende eller forsvare sig mod et retskrav.

5.    Hvem vil vi kunne dele dine oplysninger med?

Bahne Sørensen A/S deler som udgangspunkt ikke dine personoplysninger med andre. Vi har dog brug for at behandle dine personoplysninger i samarbejde med eksterne betroede data behandlere i forbindelse med at de udfører en tjeneste for Bahne Sørensen A/S. Bahne Sørensen A/S træffer alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at dine data håndteres sikkert og med et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau ved overførsel til eller deling med sådanne udvalgte tredjeparter. I forbindelse med direkte levering af bestillingsvarer deler vi dine leveringsoplysninger med leverandøren.

Bahne Sørensen A/S kan også videregive dine personoplysninger til myndigheder som f.eks Skat, hvis vi har pligt til at gøre det ifølge lov. Hvis hele eller dele af Bahne Sørensen A/S sælges, kan Bahne Sørensen A/S overføre dine personoplysninger til en potentiel køber af virksomheden.

6.    Overførsel af personoplysninger uden for EU/EØS?

Dine personoplysninger behandles kun indenfor EU/EØS.

7. Dine rettigheder i forbindelse med vores håndtering af dine Personlige Data.

Du har ret til:

 • at få udleveret en kopi af alle de Personlige Data, vi opbevarer om dig
 • at anmode om, at vi opdaterer eller retter alle ukorrekte Personlige Data, eller at vi færdiggør ufærdige Personlige Data
 • at anmode om ophævelse af håndteringen af dine Personlige Data til brug ved direct marketing-beskeder

Du har også ret til, under visse omstændigheder:

 • at gøre indsigelse mod brugen af dine Personlige Data
 • at anmode om, at vi sletter dine Personlige Data
 • at begrænse vores brug af dine Personlige Data; og
 • at kræve, at vi overfører visse af dine Personlige Data til dig, eller at vi overfører, eller får dem overført, til en anden dataansvarlig

7.1 Brug af dine rettigheder

Hvis du ønsker at gøre brug af nogle af ovenstående rettigheder, kan du kontakte os via en af nedenstående muligheder.

  • Du kan sende os en mail på følgende adresse: [email protected]
  • Du kan ringe til os på: 38 40 50 01

Hvis du vil klage over Bahne Sørensen A/S’ behandling af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en sådan klage til Datatilsynet.

8      Ændring i privatlivspolitikken

Bahne Sørensen A/S forbeholder sig ret til at ændre denne privatlivspolitik. Hvis der foretages sådanne ændringer, bliver du informeret via bahne.dk.

Disse betingelser er senest opdateret den 5. marts 2019.